Compartir el patrimoni social i cultural de la comunitat