Conèixer les pròpies capacitats i reconèixer els propis límits