Tenir un criteri propi en relació a problemàtiques o situacions