Tenir consciència d’haver adquirit o millorat els propis coneixements i capacitats