Assumir compromisos i tasques de forma voluntària i realista