Assumir les conseqüències de les pròpies decisions i actes